NABOŻEŃSTWO DZIEWIĘĆ ZDROWAŚ MARYJO

Matko Bolesna, Matko Współczucia i Miłosierdzia, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszelkich Łask, dla pocieszenia Twojego Bolesnego Serca zranionego grzechami świata ofiaruję Ci tę modlitwę "Dziewięć Zdrowaś" i proszę o Łaskę zbawienia moich dzieci...
Zdrowaś Maryjo... (9x)