WSPÓŁCZUCIE DLA MARYI - MATKI UKRZYŻOWANEGO

Współczuć, to współcierpieć!
Współczuć, to pocieszyć cierpiącego!
Współczuć, to po prostu przyjąć część cierpień na siebie!