KU CZCI NAJDROŻSZEJ KRWI JEZUSA CHRYSTUSA

O Krwi Najdroższa, o Krwi odkupienia, - napoju życia z Nieba dla nas dany! - O zdroju Łaski, o ceno zbawienia, - Ty grzechowe leczysz rany! Tyś w Jezusowym kielichu zamknięta, - abyś nas wszystkich życiem napawała, - abyś dla świata, Krwi Boska, Prześwięta, - Miłosierdzie wybłagała. O Krwi Najdroższa, przez Serce przeczyste, - gdzie Twoje źródło miałaś na tej ziemi, - cześć Tobie niesiem, dzięki wiekuiste - z Aniołami ze Świętymi.